Hartmanns

Produktionsstyring og planlægning med Lean

På kurset Produktionsstyring og planlægning med Lean starter vi ud med en gennemgang af hvordan en virksomhed er bygget op og hvorledes den arbejder. Dette giver kursisten en platform til forankring af efterfølgende introduktion af Lean.


Introduktionen til Lean giver kursisten et indblik i hvilke principper som der arbejdes udfra i Lean. Herudover gives der et grundigt indblik i de værktøjer man gør brug af. Således vil kursisten efter kurset være klar til at arbejde videre med Lean.

Projektstyring- og ledelse

Kurset har til formål at styrke kursistens konkrete færdigheder i at lede mindre projekter – lære hvordan arbejder man med projekter i små og mellemstore virksomheder?


Målet for kurset er, at kursisterne bagefter villle kunne udføre projektledelse, og har arbejdet med handlingsplaner og beslutningsmodellen.


Kurset vil opleves som lige dele teori og praktik, gennem øvelsesopgaver og cases.

Business case

Business cases har vundet indpas i såvel det private som det offentlige som ledelses- og styringsværktøj. Gennem denne indtroduktion til business cases møder du nogle af de værktøjer du kan komme til at benytte i forbindelse med planlægningen og implementeringen af nye projekter.Kursisten introduceres til business casen som ledelses- og styringsværktøj, herunder formålet med business cases samt sammenhængen til virksomhedens og organisationens øvrige ledelses og styringsværktøjer.Regnskab-, økonomi-, og budgetstyring

Mål for kurset er, at have forståelse for det dobbelte bogholderi, resultat, balance og likviditet. Kursisten skal kunne læse et regnskab, udarbejde nøgletal og have forståelse for afslutningen af et regnskab. Endvidere:


·   kunne deltage ved budgetlægning og anvende metoder

·   have forståelse for styring af en organisations ressourcer

·   have forståelse for Strategisk, taktisk og operationelt niveau

Ledelsesinformation med budgettering

Kurset har til formål at styrke specielt analytikere, statistikere, ingeniører, m.fl. som ønsker at gå i gang med at arbejde med ledelsesinformation og økonomi.


Vi arbejder med analyser af de forskellige funktioner i virksomheden eller organisationen. Endvidere kigger vi på regnskabet, hvordan er det opbygget og hvilke informationer kan ledelsen få herfra. I forlængelse af dette arbejder vi med budgettering.